Ibland var de före sin tid… eller väldigt efter…

§ 3. Bordlagda ärendet beträffande en af styrelsen för Warbergs bibliotek gjord framställning, att åt biblioteket måtte upplåtas en lämpligare lokal, om möjligt de rum å rådhuset i hvilka telegrafstationen varit inrymnd, samt att sagda lokal måtte förses med möjlig inredning, jemte Drätselkammarens yttrande öfver framställningen, hvaruti Drätselkammaren på anförde skäl afstyrker upplåtelse till biblioteket af den föreslagna lokalen och uttalat sig för beredandet af lämplig sådan uti stadens teaterbyggnad, företogs ånyo till behandling och bordlades ytterligare.

I ett protokoll från Stadsfullmäktige 30/8 – 1906 läser man att Drätselkammaren föreslår att Biblioteket skall inrymmas i en lokal i teatern… tänk att det 75 år senare (nästan) blev så!

Man kan även i ett annat protokoll läsa om ett förslag att biblioteket skulle få ett läsrum placerat vägg i vägg med stadens arrestlokal…

Ni vet väl om att en enorm mängd protokoll från kommun- och sockenstämmor finns avskrivna och är tillgängliga på nätet. Adressen är www.lokalhistoria.nu 

/Pär Andin

Det här inlägget postades i Framtidens bibliotek, Lokalhistoria. Bokmärk permalänken.