En kommentar om skolbiblioteken i Varberg

Hallands Nyheter har idag en artikel om skolbibliotek (inte på nätet). Ett besök på Väröbackaskolan visar att många läser böcker alla larmrapporter till trots. Kopplingen till skolbiblioteken är självklar och i en faktaöverblick hänsvisar HN till statistik från Kulturrådet som visar att 68 procent av skolorna i Varberg har tillgång till bibliotek. Vi känner inte riktigt igen oss i den uppgiften och tillsammans med Lorenza Palmarini, som är 1:e skolbibliotekarie, har jag skrivit en kommentar som vi hoppas publiceras i HN:

I den intressanta artikeln om niondeklassares läsning (HN 2011-05-05) anges med hänvisning till en rapport från Kulturrådet att 68 procent av Varbergs skolor har tillgång till skolbibliotek. Vid en kontroll av rapporten ser man att 28 skolenheter har svarat. Det är inte klart vad skolenheter är, men undersökningen omfattar skolor oavsett huvudman. Ser man till de 22 skolorna med kommunal huvudman i Varberg har alla tillgång till skolbibliotek i någon form. 17 har eget skolbibliotek, varav 13 har fackutbildad bibliotekarie och resten lärarbibliotekarie. Fem har tillgång till ett integrerat folk- och skolbibliotek med flera bibliotekarier. Vissa skolor får service via bokbussen. Vad gäller de kommunala skolorna är tillgången till bibliotek, skulle vi vilja påstå, närmare 100 än 68 procent. Det är en viktig verksamhet som baseras på en tioårig överenskommelse mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Från bibliotekets sida vill vi stärka och utveckla arbetet på skolorna och vi vill att alla barn och unga skall upptäcka det stadsbibliotek som vi nu planerar i Komedianten, Varbergs nya kulturhus.

Per Falk

Annonser
Det här inlägget postades i Skolbibliotek. Bokmärk permalänken.