En skolbibliotekaries tankar om dyslexi

Foto: Ahmed Kurt

Apropå dyslexiveckan som pågår 1-7 oktober.

Enligt Svenska dyslexiföreningen är 5-8 % av Sveriges befolkning drabbad av dyslexi. Detta innebär att vi alla i något sammanhang kommer att komma i kontakt med en dyslektiker. Själv har jag kommit kontakt med dyslexi på det sättet att både min man och ett av mina barn har dyslexi. När min man gick i skolan på 70-talet hade man liten eller ingen kunskap alls om läs- och skrivsvårigheter. När min son började skolan i mitten av 90-talet var man medveten om problemet och utredningar gjordes men så mycket mer hände inte. Idag har jag i mitt arbete som skolbibliotekarie ofta kontakt med elever som har någon form av läshinder.

Jag tänker att det är viktigt att skolbiblioteken finns och att våra kompetenser tillsammans med pedagogernas kan ge dessa elever det de behöver för att klara skolan på ett bra sätt.  Med ny teknik som datorer och Ipads öppnas en helt ny värld av program och appar som kan laddas ner och som hjälper och underlättar deras skolgång.

På skolan jag arbetar finns flera elever som haft glädje av att på olika sätt ha fått hjälp med läsningen. Det kan handla om att läraren och eleven tillsammans med mig letar upp böcker som är lagom svåra, det kan vara att eleven får prova att lyssna på talböcker eller att få hjälp att själv ladda ner den bok han/hon vill lyssna på. Ett bra exempel på när det fungerar är solskenshistorien om eleven i trean som inte ville läsa böcker eftersom det var för svårt. Läraren, eleven och jag bestämde tillsammans att vi skulle prova att ladda ner en talbok från Talboks- och punktskriftsbiblioteket.  Med boken i handen och propparna i öronen kunde han sedan läsa samtidigt som han lyssnade på boken. Efter att ha läst böcker på detta sätt en tid kom han över sitt motstånd mot läsning och kunde fortsätta läsa på egen hand. Han tyckte till och med att det var så roligt att läsa att han smög undan från de andra lektionerna och satte sig på toaletten och läste…. Det värmde verkligen mitt bibliotekariehjärta!

Jag tycker att det är en spännande utmaning att ta till mig all ny kunskap och när man sedan ser nyttan av dem och att det faktiskt gör skillnad är det väl värt mödan.

Vi uppmärksammar dyslexiveckan genom tre föreläsningar på Stadsbiblioteket.

2 oktober – 14.00:  Författare Beate Grimsrud: om att bli författare trots läs- och skrivsvårigheter.

4 oktober – 17.00 Biblioteket informerar om ”Egen Nedladdning”.

4 oktober – 18.00 Gemensam språk- skriv och läsplan för Varbergs kommun. Specialpedagogerna Mari Lilja, Helene Andersson, Ingrid Lorentzon och Ulrika Balslev

Harriet Runevad

Annonser
Det här inlägget postades i Evenemang för vuxna. Bokmärk permalänken.