Var och varannan onsdag 27/11: Utgrävningarna av Ås kloster med amatörarkelogen Christer Andersson

Ås klosters sigill från 1377 med texten "S'QVENTUS S'MARIE DE ASYLO".

Ås klosters sigill från 1377 med texten ”S’QVENTUS S’MARIE DE ASYLO”.

I kväll besöker amatörarkeologen Christer Andersson Varbergs stadsbibliotek. Han kommer då att berätta om utgrävningarna av Ås kloster, Hallands äldsta kloster, beläget vid Åskloster kungsgård. Plats: Lilla Teater. 18.00

Cistercienserklostret vid Åhs grundades 1194. I samband med den danska reformationen 1536 upphörde klosterväsendet och mot slutet av 1500-talet påbörjades rivningen av klostrets byggnader. Den danske kungen behövde sten och tegel till Varbergs fästning. Under 1600-talet anlades istället en kungsgård med boningshus och ekonomibyggnader på platsen. Nuvarande bebyggelse på platsen är från 1800-talet.  Klostrets exakta belägenhet och utformning har inte varit känd. Genom privat initiativ av Christer Andersson och Lennart Eliasson påbörjades projektet 2009 med markradarundersökningar. I år inleds utgrävningarna under ledning av Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Murarna efter vad som troligen är en tillbyggnad till det ursprungliga klostret har kommit i dagen. Stora mängder rasmassor, sten och tegelkross har schaktats bort för att frilägga murarna. Under torsdagen gjordes ett fynd av ett troligen medeltida mynt. Utgrävningen vid Åsklosters kungsgård  (www.lansstyrelsen.se)

Lillemor Åkerman

Annonser
Det här inlägget postades i Evenemang för vuxna. Bokmärk permalänken.